ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Vrchní Žába Dana Radová polemizuje v MF Dnes: Veto a basta, aneb: Další PR aktivita prezidenta? 

27. 05. 2008, rubrika: Média
 

Prezident vetoval několikaleté hledání přijatelné podoby antidiskriminačního zákona. Prohlásil, že: “Není jen špatný, je nebezpečný. Představa, že jakýkoli zákon přinese sociálními inženýry vytoužený stav rovnosti, je – naštěstí – falešná.”

Pro koho je zákon nebezpečný?

Norma má pomoci zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči či například sociálním výhodám bez ohledu na věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, zdravotní postižení, pohlaví, náboženství a světový názor. Květnový výzkum STEMu prozrazuje, že 74 procent respondentů si myslí, že u nás dochází k pracovní diskriminaci některých skupin obyvatel. Věk označuje za důvod pracovní diskriminace téměř devět z deseti respondentů. Podle 72 procent je důvodem k diskriminaci zdravotní postižení. 75 procent lidí soudí totéž o těhotenství a mateřství.
Pro tyto lidi je zákon vážně nebezpečný?

Rovné příležitosti všem ?

Rozumný výklad přece mluví o rovných příležitostech na startovní čáře a na tom není nic nesrozumitelného, ani špatného. A při představě, že by lidský život, či lidské chování nemělo být regulováno právem, vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Pak se dostáváme do nebezpečných sfér absolutní svobody, kam by patřila i svoboda pochodovat městy se vztyčenými pravicemi, či svoboda diskriminovat. Ale svoboda má přece nějaké hranice, končí tam, kde omezuje druhého člověka

Klaus říká: „Zákon se snaží odstranit nerovnost, která však je přirozeným jevem…” Jeli někdo jakkoli hendikepován, mělo by nám ve 21. století „přirozeně“ záležet na tom, aby měl stejní výchozí šance a nemělo by nám záležet jen na nás samotných.

Sám proti Evropě?

Prezident zřejmě pokračuje ve svém tažení pod praporem „sám proti Evropě“. Může Václav Klaus „válčit“ s odkrytými zbraněmi za situace, kdy zůstáváme poslední unijní zemí, v níž antidiskriminační zákon přijat není? Navzdory všem!

Prezident, monarcha nebo Superman?

Není to tak dávno, kdy pan prezident sliboval, že bude prezidentem všech občanů a já doufám, že i občanek.

Po té , co se prezident stal odborníkem na klima, plicní choroby související s kouřením, je příkladným vzorem věrného manžela, stal i odborníkem na diskriminaci žen, zdravotně hendikepovaných, jinak sexuálně orientovaných, prostě všech, kteří jsou v menšině a nejsou slyšet nebo spíše nejsou slyšeni. Není toho trochu moc na jedno člověka?

Tohle všechno by podle mne mohl zvládnout pouze velmi osvícený monarcha nebo Superman

A o co vlastně jde?

Moderní demokracie je založená na zpochybnění přirozeného nároku panovníků na trůn. Státní moc není jednou pro vždy daná, je předmětem nikdy nekončícího vyjednávání, jehož se účastní volení politici i občanská veřejnost. Platový rozdíl žen a mužů za stejnou práci, tristní zastoupení žen v politice, diskriminace na základě věku,atd., to jsou všechno důležitá politická témata.

Totalitní politik rozhoduje co je a co už není politika. Tlustou čáru mezi politikou považuje za jasně danou a neměnnou. Politicky angažovanou občanskou společnost považuje za ohrožení svobody-rozuměj své svobody.

A o to vlastně jde:

Zákon ohrožuje všechny politiky, kteří si v demokratické společnosti hrají na monarchy nebo Supermany.

Dana Radová

Den v triku