ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

MINISTRYNĚ MALÁ OHROŽUJE DŮVĚRYHODNOST JUSTICE 

05. 07. 2018, rubrika: Aktuality
 

Pokud to není schopna vyhodnotit sama, měl by konat premiér Babiš

Smrt první polistopadové šéfky české justice Dagmar Burešové připomněla, co ministru spravedlnosti nikdy nesmí chybět: důvěryhodnost. Lidé se před soudy domáhají ve svých sporech spravedlnosti, každý rozsudek končí verdiktem. A když lidé soudům a představitelům justice nevěří, nerespektují pak ani rozsudky. Justice ztrácí důvěru, lidé se donekonečna odvolávají. A nejen to, mění se postupně i atmosféra ve společnosti.

Dagmar Burešová důvěryhodnou osobou bezesporu byla, možná i díky ní lidé justici začali víc respektovat. Její současná nástupkyně Taťána Malá tuhle vlastnost zatím zcela zásadně postrádá. Nejdřív se ukázalo, že opisovala v jedné univerzitní práci, teď vyšlo najevo, že to dělala opakovaně. Místo, aby se omluvila, tvrdošíjně zatlouká.

Zároveň odmítá odpovídat na otázky, na které veřejnost musí dostat odpověď. V úterý zrušila České televizi předem domluvený rozhovor na jiná témata, když zjistila, že se redaktorka bude ptát i na její diplomovou práci. To je nepřijatelné. Malá má skládat účty – nemůže se zamknout do skleněné komnaty a doufat, že své problémy „vysedí“.

Dnes už totiž nejde jen o ni, ale právě o důvěru v justici, v jejíž exekutivní části nyní ministryně stojí. Taťána Malá svým chováním kazí její dobré jméno; když to není schopna vyhodnotit sama, měl by začít konat premiér Andrej Babiš. Jeho vláda bude žádat o důvěru – a v tomto případě ji nezíská jen hlasováním ve sněmovně.
Ondřej Kundra
(Zdroj: respekt.cz, 3.7. 2018)

Jasné plagiátorství, říká expert o další diplomové práci ministryně Malé. Označil hned 16 stran textu
Ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO čelí opět podezření z plagiátorství. A to kvůli své diplomové práci na téma „Mikroklimatické podmínky v chovu králíků“, kterou obhajovala v roce 2005 na brněnské Mendelově univerzitě a získala díky ní titul Ing.

Radiožurnál zjistil, že pouze jedna třetina teoretické části diplomové práce je její původní. Zbytek této části je podle analytika VŠE opsán z diplomky z roku 2003. Práce je podle něj jasný plagiát.

„Konkrétně z 25 stran teorie je originální text jen na osmi až devíti stranách. Ve zbytku, tedy na šestnácti až sedmnácti stranách, jsou doslova převzaty odstavce, celé kapitoly textů, pouze je to občas přeskládáno. V případě, kdy jsou takto přepsány takto rozsáhlé pasáže, jedná se o plagiátorství,“ vypočítává expert na odhalování plagiátů Jan Mach z Vysoké školy ekonomické.

Podoba s diplomovou prací z roku 2003 od Zity Pavlišové na téma „Hodnocení mikroklimatických podmínek v chovu králíků“ je více než zřejmá. V práci Malé (dříve Taťány Veličkové) jsou naprosto shodné pasáže, včetně odkazů na odborníky ve stejném pořadí jako v originální diplomové práci. Malá přitom diplomovou práci neuvádí ani v seznamu použité literatury.

„Je naprosto zřejmé, že nemůže jít o náhodu, je evidentní, že bylo využito cizí diplomové práce,“ dodává Mach.

Dnes už by práce neprošla
Mluvčí Mendelovy univerzity Jiřina Studenková říká, že škola už to považuje za uzavřené, protože práce Malé přináší i nové poznatky, včetně vlastního výzkumu. Tudíž prý nejde o plagiát. Studenková ale zároveň připustila, že by práce dnes neprošla. Na zjištění univerzity upozornil v pondělí server Echo24.cz

„Z dnešního pohledu by ta práce neprošla, pokud je to v teoretické části, školitel by práci vrátil k přepracování. Z pohledu minulého období nebylo v silách školitele, aby procházel všechny podobné práce,“ říká mluvčí školy Studenková s tím, že analytici školy spočítali „překryv v citovaných odstavcích ‘pouze’ na 11 stranách.“

Nová ministryně spravedlnosti Malá zjištění nekomentovala. Nezvedala telefon ani nereagovala na SMS. Její mluvčí Tereza Schejbalová k tomu uvedla, že ministryně odkazuje na prohlášení školy a víc se k tomu nebude vyjadřovat.

Opisovala i v druhé diplomové práci
Radiožurnál ale už minulý týden upozornil, že Malá zřejmě opisovala i v diplomové práci odevzdané na Panevropské univerzitě v Bratislavě.

Specializovaný systém na odhalování plagiátů v akademické sféře odhalil opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s diplomovou prací na obdobné téma z roku 2006. Jen s diplomovou prací systém našel shodu minimálně pět procent. Šéfka justice dokonce v jednom případě převzala původní text i se dvěma překlepy.

Další pasáže, tedy další stránky pak Malá podle expertů opsala nebo parafrázovala bez citace z publikace České rodinné právo od autorek Milany Hrušákové a Zdeňky Králíčkové. Zejména úvodní část diplomové práce nové ministryně se totiž nápadně podobá prvním kapitolám zmíněné učebnice. Některé pasáže se přitom shodují doslovně, jiné jsou v textu Malé parafrázované. To systém nemohl odhalit, protože kniha není v elektronické podobě.

Malá je na svou práci hrdá
Posuzovali to proto odborníci, třeba bývalý ústavní soudce a expert na rodinné právo Stanislav Balík, který přednáší právo hned na třech univerzitách – v Plzni, Brně a Olomouci.

„Nejenže práce zčásti odpovídá struktuře hlavní předlohy, ale jsou tam i pasáže, které jsou použity doslovně anebo použity s občasnou parafrází. Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu, tak aby splnila podmínku počtu stránek, na druhé straně je to nutno říct tak, že je to v tomto směru plagiát,“ tvrdí Balík.

Malá už tehdy plagiátorství odmítla. Uvedla, že možná jen někde zapomněla citovat a na svoji práci je hrdá.

„Velmi mě tato kauza mrzí, protože to téma, které jsem v diplomové práci psala, bylo téma, které mě zajímalo. Opravdu jsem se tomu věnovala řadu měsíců, využívala jsem různé zdroje. Bohužel nemohu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci, ale určitě ne úmyslně,“ řekla tehdy Malá.
Markéta Chaloupská, Jakub Troníček
(Zdroj: irozhlas.cz, 3.7. 2018)

Den v triku