ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Projekt Motivované ženy 50 plus 

19. 02. 2015, rubrika: Aktuality
 

Poklad k objevení vznikl v roce 2013 na základě setkání dvou organizací. Společnost CZECH TOP 100 se od roku 1994 věnuje žebříčkovým projektům hodnotícím české firmy podle ekonomických a dalších kritérií. Žába na prameni je občanské sdružení zabývající se od roku 2005 vzděláváním a osvětou v problematice rovných příležitostí.

Uvědomili jsme si, že máme společný zájem. Má-li se pracovní trh stát férovějším prostředím, v němž fakt, že jste muž nebo žena, nebude mít například vliv na kariérní postup, musíme zapojit zaměstnavatelé i zaměstnankyně. Žena starší 50-ti let to v České republice nemá jednoduché. Musí čelit hned dvěma sociálním tlakům. Rovné příležitosti u nás nejsou standardem a žena má na pracovním trhu těžší pozici než stejně kvalifikovaný muž. Smyslem projektu Motivované ženy 50 plus – poklad k objevení bylo propojení tématu rovných příležitostí žen a mužů se zájmy zaměstnankyň a s potřebami zaměstnavatelů. Naším cílem bylo pomoci získat zaměstnankyním odpovídající sebevědomí a umožnit firmám využít potenciál, který jejich motivované zaměstnankyně představují.

Organizátoři (Czech Top 100, Žába na prameni, VŠE) si s pomocí odborných konzultantů vytkli za cíl kromě mapování konkrétní podniků (Stros Sedlčany, Sporten Nové Město n. M., družstvo Styl v Plzni, Léčebné lázně Mariánské Lázně) vytvořit také metodiku, podle níž si firmy budou moc samy vyhodnotit, jak uplatňují rovné příležitosti v praxi. Projekt tak vlastně každé firmě nabídlplán k dosažení takové rovnosti a ukázal, jak si poradit s problémy na této cestě. Organizátorky aorganizátoři projektu vycházejí z toho, že z férovější firemní kultury budou mít prospěch jak zaměstnaní lidé, tak zaměstnavatelé, v obecnější rovině pak česká ekonomika a společnost celkově.

Projekt skončil v listopadu 2014 úspěšnou závěrečnou konferencí v Obecním domě za účasti zajímavých žen jak z firem, které se podílely na projektu, tak i z veřejnosti nebo Úřadu vlády.
O důstojné finále se postarala bohatá panelová diskuse. Moderátoři ALICE HAMPLOVÁ (prezidentka České asociace mentoringu) a moderátor LUKÁŠ RUMLENA jí vedli třemi směry: -co mohou pro nastolení rovných příležitostí žen a mužů dělat firmy, -co lze čekat od státu a -čím mohou přispět samotné ženy. Z průběhu mj. vybíráme:

ZDENĚK COUBAL (majitel firmy, zapojené do projektu): Zkušenosti starších zaměstnanců a zaměstnankyň jsou nepřenosné, bez nich to nejde. Na druhé straně já říkám, že Češi jsou takoví žmoulači čepic, mají málo jistoty, drží je ostych, a to se týká i žen. Cizinci zpravidla umějí mnohem lépe prodat, co je v nich. Na druhé straně se změny táhnou strašně dlouho. Což souvisí s tím, že pro ženy nejsou místa ve školkách, či kratší úvazky.

JAN STRUŽ (Czech Top 100): Ještě jsme v té demokracii tak nepokročili, abychom nastolili rovné příležitosti, což je trochu historicky dáno, ale chtělo by to taky víc odvahy a bojovnosti od žen samotných.

LUCIA ZACHARIÁŠOVÁ (vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů na ministerstvu pro lidská práva): Ženy na srovnatelných pozicích jsou odměňovány o 22% méně, což se promítne ještě do důchodů a tam je rozdíl ještě vyšší. Ženy se dožívají vyššího věku a pak jsou víc ohroženy chudobou. Pokles v hodnocení naší země až na 96. místo dokazuje, že evoluce viditelně nefunguje.

PETRA KUBÁLKOVÁ (genderová expertka, MC Triton): Některé věci lze řešit konkrétními požadavky na firmy účinně a jednoduše. Nastavením transparentního systému odměňování se zřetelně ukáží neobhajitelné rozdíly mezi ženami a muži. Při přijímání do práce zase proti diskriminaci fungují anonymní životopisy, tedy bez rozlišujících údajů. Máme zkušenost, že když je firma rozmanitá, diverzní, bývá také nejprogresivnější. Tam, kde na půdě firmy existuje setkávání žen, se také obrousí, že největší překážky dělá žena ženě. Proč? Protože když dosáhne postupu v kariéře, dobře ví, jak tvrdě za svůj postup musela zaplatit. Načež vystupuje třeba proti kvótám.

LUCIA ZACHARIÁŠOVÁ: Důležité je také dosáhnout institucionálního zastoupení, aby výbor pro genderovou rovnost byl brán jako stejně jako hospodářský a jiné parlamentní výbory. V přijaté strategii do roku 2020 podle mě nejvíc pomohou kvóty, ty působí jako akcelerátor všech dalších forem. (Více o vládní strategii – v dalších článcích na tomto webu-pozn.red.) Ženy by se také neměly bát říkat své názory, vzdělávat se, nenechat se zviklat, nabrat sebedůvěru, sebevědomí. K budování sebevědomí mohu nabídnout malý návod – každý večer si uvědomit a říct si tři věci, v čem jste v uplynulém dni byly dobré, co se vám povedlo.

Zdá se mi neuvěřitelné, že se dějí takové věci
ZUZANA BAUDYŠOVÁ (ředitelka Nadace Naše dítě a čerstvá senátorka, která mj. pro nadaci převzala šek na 50 000 Kč jako výtěžek z golfových turnajů CT 100): Milé dámy, nebojte se padesátky. V této životní etapě můžete dělat, co vás baví. Jděte za svými sny. Důležitý je pocit, že nejste na světě zbytečné.

Více o projektu: http://www.prozeny50plus.cz/

Projekt Motivované ženy 50 plus, poklad k objevení je financován Evropským sociálním fondem- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Den v triku