ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Iva Šmídová 

20. 03. 2008, rubrika: Den v triku

Příběh dne s trikem

Dlouho jsem přemýšlela, který den zvolit, aby byl dostatečně
slavnostní a akční. Pak to přišlo – úterý 22. dubna 2008. Kromě toho,
že byl Den Země, tak jsem ten den také třikrát změnila publikum (a to
nepočítám běžná veřejná setkání s lidmi). Ono úterý jsem se vydala z
Brna do Prahy, abych:

  • 1. jako dlouhodobá expertka Národní tematické sítě pro rovné příležitosti žen a mužů přispěla do diskuse k prezentovaným výstupům práce některých týmů na Závěrečné konferenci českých projetků v rámci evropského programu EQUAL,
*2. v tričku jsem se ten den po poledni zúčastnila také prvního zasedání redakční rady
časopisu Gender, rovné příležizosti, výzkum – v její nové, rozšířené podobě; a nakonec *3. večer jsem měla “audiovisual” – přednášku s promítáním ukázek z filmů v kině Světozor na Vodičkově ulici s názvem “Filmový táta nad zlato”. A to vše v žabím triku!

Den v triku