ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Adéla Souralová, Petr Vašek, Denisa Sedláčková 

27. 03. 2008, rubrika: Den v triku

Můj den v triku

Aneb pokus o neumělý básnický epos

Autorka: Denisa Sedláčková (ve spolupráci s Adélou Souralovou a Petrem Vaškem)

Tak a je to tady
Jsem v triku černém
A moc si nevím rady
S nápisem co hlásí Pozor!
Feminismus je radikální názor
Že i ženy jsou přeci lidé
No přiznám v duchu
Něco na tom bude
Je třeba dopřát sluchu
I žábě na prameni
Ať jsou lidi ohromeni
Že muž může plakat
I o děti se postará
Že žena může makat
I když je už zestárlá
Že starost o děti není hanba
A že nosit triko není sranda

K večeru jsem celá paf
Vysvětlovat po sté
Že to není blaf
Jsou tu šovinisté
Kteří škodí jak mě tak i tobě
Když rozdělují lidi
Na ženy co starají se o robě
Na muže co všechno řídí

Den v triku