Kyselá a zlatá žába
soutěž pro veřejnost o. s. Žába na prameni
pryč s negativními
stereotypy a předsudky
v myšlení, jazyce i činech

Kyselá a Zlatá Žába 2015


*v kategorii Sexistická situace ze života zůstává sexista/ka anonymní