ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Kdo získal cenu Kyselé a Zlaté žáby za rok 2008 

13. 02. 2009, rubrika: Přehled vítězů
 

Jak dopadla nadílka žabích cen ?
Při večerním programu „Jedna Žába za druhou“ 21. prosince 2008 v Činoherním klubu o. s. Žába na prameni v partnerství s nadací Slovak-Czech Women‘s Fund rozdělily následující ceny za rok 2008:

ZLATÉ ŽÁBY získali
prorektorka a vysokoškolská pedagožka Hana Vidrmanová za výrok:
„Když se řekne prezident, tak si 98 % dětí představí chlapa, a s tím je potřeba něco udělat.“ – který zazněl mimo jiné v rozhovoru s Evou Tichou v Ona Dnes, 1. září 2008

novinář Karel H. Toman za článek:
„Bude vás chtít každá, stačí zaplatit aneb Muži v reklamě“ – vydaný 27. října 2008 na serveru Xman, kde takřka stoprocentně odkrývá a pojmenovává používané triky a zásady v reklamě, kterou dodnes citelně ovlivňují genderové stereotypy

producent Radek Bajgar, režisérka Tereza Kopáčová a celý tým z TV Nova za cyklus televizních filmů
Soukromé pasti, za naprostou genderovou korektnost, vídanou na našich obrazovkách jen výjimečně, a za nabourávání nejen genderových stereotypů

novinář Jan Čulík za soustavnou podporu snah o odstranění genderových stereotypů v ČR a sdělování svých zkušeností ohledně postavení žen a mužů ve Velké Británii v internetových Britských listech

lékař a moderátor Roman Šmucler za to, jak otevřeně a nestereotypně hovoří o svém partnerském vztahu v příloze Práva, 4. 7. 2008
a dále za to, že jako zaměstnavatel umožňuje rodičům brzký návrat do práce tím, že jim k tomu vytváří podmínky

KYSELÉ ŽÁBY patří:

v kategorii Sexistická situace ze života:
ženám, které tvrdí, že péče o děti a teplé večeře jsou jen ženskou záležitostí

v kategorii Sexistický výrok novinářky/novináře:
Pavlu Šafrovi, šéfredaktorovi Reflexu,
za zveřejnění nesmyslné interpretace návrhu směrnice Evropské komise v hlavním materiálu Reflexu č. 41/2008 od J. X. Doležala „Sex podle Špidly“ bez souběžného uvedení tezí skutečného návrhu a tedy evidentní manipulaci s veřejným míněním

v kategorii Sexistický výrok osobnosti ze světa kultury, vědy, sportu:
Petru Dvořákovi, řediteli TV Nova
za výrok: „Když se svlíká ženská, je to hezká věc, pokud je aspoň trošku dobře rostlá.Pokud se svlíká sebelepší chlap, je to příšerný.” při květnové prezentací „nahých zpráv“ na zpravodajském serveru TV Nova. „Zajímalo by mě, jak velké procento vlovných českých mužů má takovéto představy o ženském prožívání světa.” – ptá se anonymní autorka nominace z řad veřejnosti.

v kategorii Sexistický výrok politika/političky
Petru Nečasovi, ministrovi práce a sociálních věcí
za výrok vydaný v souvislosti se zveřejněním výzvy na předkládání
projektů podporujících Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života: „Upozornění: Projekty nemohou mít politický charakter a nesmí sloužit k propagování jakýchkoliv politických nebo ideologických cílů, včetně ideologií feminismu či maskulinismu.”
Což neziskový sektor oprávněně považuje za klasický příklad české šikany za evropské peníze.

v soutěži Zlatá divadelní žába 2008 o původní hru na genderové téma porota rozhodla:
První cenu neudělit

Druhou cenu udělila
Michaele Pňačekové za hru ROMA
Právě tato žabí novinka se objeví 1, února 2009 na scéně Studia Švandova divadla v rámci každoročního cyklu původních her divadla Letí a agentury Dilia „8 v 8“.

Třetí ceny udělila
Ivě Růžičkové za hru Matky – prokletí lidstva,

Janě Schmiedtové za hru Syndrom vztahu aneb Banální hra

a Ivetě Horváthové Black & white

Čestné uznání a speciální cenu Žáby na prameni získala
Lucie Jarkovská za kabaret Už nikdy sama doma

Den v triku