ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Motivované ženy 50plus 

29. 04. 2015, rubrika: Žabí filmy
 

Motivační spot Motivované ženy 50 plus – poklad k objevení vznikl v rámci projektu se stejným názvem, který realizovala Žába na prameni v partnerství s firmou Czech Top 100 a VŠE Praha ( 2012-2014). http://www.prozeny50plus.cz/

 
 
Projekt je financovaný z prostředků operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu v ČR.
 
 

O projektu

Projekt Motivované ženy 50 plus – Byl realizován v období 2013- 2014. Poklad k objevení vznikl na základě setkání dvou organizací. Společnost CZECH TOP 100 se od roku 1994 věnuje žebříčkovým projektům hodnotícím české firmy podle ekonomických a dalších kritérií. Každoročně sestavuje např. žebříčky 100 nejvýznamnějších firem, 100 nejobdivovanějších firem nebo TOP Filantrop. Žába na prameni je občanské sdružení zabývající se od roku 2005 vzděláváním a osvětou v problematice rovných příležitostí žen a mužů, realizovala projekt pro vyučující na základních školách. Pomáhá svými projekty znevýhodňovaným ženám. Snaží se otevírat diskusi o genderové korektnosti třeba soutěžemi pro veřejnost, kdy sbírá výroky osobností z veřejného života a vyhlašuje cenu Kyselá žába (např. obdržel a nepřevzal obdržel Mirek Topolánek) a Zlatá žába.

Žena starší 50-ti let to v České republice nemá jednoduché. Musí čelit hned dvěma sociálním tlakům. Rovné příležitosti u nás nejsou standardem a žena má na pracovním trhu těžší pozici než stejně kvalifikovaný muž. Zároveň žije ve společnosti vyznávající „kult mládí“ a jako osoba v předdůchodovém věku je často řazena do kolonky neperspektivní. Je potenciálně vystavena hned dvojí formě znevýhodnění – na základě pohlaví a věku. Sebevědomí zaměstnankyně 50 plus ovlivňuje nejistota, které je vystavena. To je pochopitelné. Překvapivější je, že zaměstnavatelé si dostatečně neuvědomují potenciál, který loajální zaměstnankyně s dlouhou pracovní praxí představují. Nezřídka vynakládají značné finanční prostředky na headhunting s cílem doplnit pracovní tým o někoho mladšího. Stejného efektu by mohli dosáhnout levněji, pokud by dali šanci stávající zaměstnankyni. Smyslem projektu Motivované ženy 50 plus – poklad k objevení je propojení tématu rovných příležitostí žen a mužů se zájmy zaměstnankyň a s potřebami zaměstnavatelů. Naším cílem je pomoci získat zaměstnankyním odpovídající sebevědomí a umožnit firmám využít potenciál, který jejich motivované zaměstnankyně představují. Nově vytvořenou a odzkoušenou metodiku využijeme při sestavování každoročních firemních žebříčků. Firmy nejotevřenější rovným příležitostem oceníme. Jsme přesvědčeni, že z férovější firemní kultury budou profitovat zaměstnankyně, zaměstnavatelé i česká ekonomika celkově.

Projekt Motivované ženy 50 plus – Poklad k objevení vznikl na základě setkání dvou organizací. Společnost CZECH TOP 100 se od roku 1994 věnuje žebříčkovým projektům hodnotícím české firmy podle ekonomických a dalších kritérií. Každoročně sestavuje např. žebříčky 100 nejvýznamnějších firem, 100 nejobdivovanějších firem nebo TOP Filantrop. Žába na prameni je občanské sdružení zabývající se od roku 2005 vzděláváním a osvětou v problematice rovných příležitostí žen a mužů, realizovala projekt pro vyučující na základních školách. Pomáhá svými projekty znevýhodňovaným ženám. Snaží se otevírat diskusi o genderové korektnosti třeba soutěžemi pro veřejnost, kdy sbírá výroky osobností z veřejného života a vyhlašuje cenu Kyselá žába (např. obdržel a nepřevzal obdržel Mirek Topolánek) a Zlatá žába.

Uvědomili jsme si, že máme společný zájem. Má-li se pracovní trh stát férovějším prostředím, v němž fakt, že jste muž nebo žena, nebude mít například vliv na kariérní postup, musíme zapojit zaměstnavatelé i zaměstnankyně.

Žena starší 50-ti let to v České republice nemá jednoduché. Musí čelit hned dvěma sociálním tlakům. Rovné příležitosti u nás nejsou standardem a žena má na pracovním trhu těžší pozici než stejně kvalifikovaný muž. Zároveň žije ve společnosti vyznávající „kult mládí“ a jako osoba v předdůchodovém věku je často řazena do kolonky neperspektivní. Je potenciálně vystavena hned dvojí formě znevýhodnění – na základě pohlaví a věku. Skleněný strop – neviditelné bariéry bránící ženám v postupu do vyššího managementu – způsobuje, že v ČR jsou ženy v řídících funkcích velkých společností zastoupeny jen 15%. Pro srovnání, ve Finsku je to 27%. S mládím se stereotypně spojují charakteristiky jako je potřeba vzdělávat se, učit se novým dovednostem či kreativita. To jsou dnes všechno charakteristiky velmi důležité pro uplatnění v zaměstnání. Zaměstnanci/kyně v předdůchodovém věku jsou pak stereotypně nahlíženi jako neperspektivní. Během úsporných opatření ve firmách a institucích jsou ohroženější ztrátou pracovního místa.

Sebevědomí zaměstnankyně 50 plus ovlivňuje nejistota, které je vystavena. To je pochopitelné. Překvapivější je, že zaměstnavatelé si dostatečně neuvědomují potenciál, který loajální zaměstnankyně s dlouhou pracovní praxí představují. Nezřídka vynakládají značné finanční prostředky na headhunting s cílem doplnit pracovní tým o někoho mladšího. Stejného efektu by mohli dosáhnout levněji, pokud by dali šanci stávající zaměstnankyni. Také mohou zavést mentoring a zajistit, že nabyté zkušenosti a znalosti předá zaměstnankyně před odchodem do důchodu mladší kolegyni. S tím, jak stárne obyvatelstvo a posunuje se věk odchodu do důchodu, se bude počet zaměstnankyň nad 50 let ve firmách jen zvětšovat. Ti zaměstnavatelé, kteří budou umět využít jejich potenciál, budou mít konkurenční výhodu.

Smyslem projektu Motivované ženy 50 plus – poklad k objevení je propojení tématu rovných příležitostí žen a mužů se zájmy zaměstnankyň a s potřebami zaměstnavatelů. Naším cílem je pomoci získat zaměstnankyním odpovídající sebevědomí a umožnit firmám využít potenciál, který jejich motivované zaměstnankyně představují. Nově vytvořenou a odzkoušenou metodiku využijeme při sestavování každoročních firemních žebříčků. Firmy nejotevřenější rovným příležitostem oceníme. Jsme přesvědčeni, že z férovější firemní kultury budou profitovat zaměstnankyně, zaměstnavatelé i česká ekonomika celkově.

Den v triku