ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

První setkání mladých umělkyň v Žabím salonu na Zbraslavi

27. 02. 2008, rubrika: Žabí různé

Karel Polanský
V pátek 22. února v 17:00 hodin byl zahájen projekt Žáby v akci, který podporuje Slovak-Czech Women’s Fund.
Deset adeptek využilo pozvání občanského sdružení Žába na prameni v pátečním podvečeru 22. února a možná vyměnilo své rendezvous za návštěvu Žabího salonu na Zbraslavi. Přilákal je tam nový projekt Žáby v akci, určený studentkám uměleckých škol a ženám-umělkyním do 26 let. Zhruba do konce roku mají šanci společně pracovat na uměleckém díle, reflektujícím rovné příležitosti mužů a žen a společnost bez předsudků.

Žáby v akci- společný projekt mladých umělkyň

21. 02. 2008, rubrika: Žabí různé

Žáby v akci
je nový projekt občanského sdružení Žába na prameni, finančně podpořený Slovak-Czech Women’s Fund. Projekt je určen studentkám uměleckých škol a ženám-umělkyním do 26 let. Základní myšlenkou je propojit ženy, zabývající se různými formami umění, které budou schopné společně vytvořit umělecký projekt reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů a společnosti bez předsudků.

Jedna žába za druhou: Vyhlášení soutěží Kyselá, Zlatá a Zlatá divadelní žába 2007 v neděli 16. prosince 2007, od 19: 30 hodin

16. 12. 2007, rubrika: Žabí různé

Ve večeru plném mystifikace, zpěvu, citací, mouder i tvůrčích počinů osobností naší politiky, kultury, vědy a sportu na téma rovných i méně rovných příležitostí předá občanské sdružení Žába na prameni již podruhé ceny Kyselá a Zlatá žába těm, kterým po zásluze patří. Letos to budou originální grafiky výtvarnice Sylvy Francové. Poprvé budou vyhlášeni vítězky nebo vítězové soutěže o nejlepší divadelní hru na téma rovné příležitosti Zlatá divadelní žába 2007.

Druhý ročník soutěže pro veřejnost Kyselá žába a Zlatá žába startuje 1. července 2007

27. 06. 2007, rubrika: Žabí různé

Soutěž Kyselá a Zlatá žába vyhlásilo vloni poprvé občanské sdružení Žába na prameni za podpory Nadačního fondu Slovak-Czech Women´s Fund. Cílem soutěže je otevřít diskuzi nejen o správném, nediskriminujícím používání českého jazyka, ale také upozornit na jevy, výroky a situace, které nejsou vůči ženám nebo mužům fér. Dalším cílem je upozornit na dobrý příklad, pozitivní posun, „skok“ ve vnímání rovných příležitostí žen a mužů.

Konference k projektu Chytrá žába

10. 06. 2007, rubrika: Žabí různé

Tisková zpráva:
Úvodní konference k projektu Chytrá žába aneb Koncepce udržitelného rozvoje proběhla 7. června 2007 v Kaškově divadle v městské části Praha – Zbraslav. A nejenomže proběhla, ale proběhla za značného zájmu zastupitelů malých a středních obcí ze Středočeského kraje. Na konferenci se účastníci dozvěděli o nově vznikajícím projektu vzdělávání – Chytrá žába. Projekt je určen všem, kteří si potřebují rychle a efektivně osvojit problematiku řízení a rozvoje obce. To potřebují nejen zastupitelé, ale třeba i členové komisí a výborů, ale také úředníci nebo občanští aktivisté. Konfrence byla také přínosem pro její organizátorky a organizátory. Ti se zase dozvěděli, že je potřeba do procesu vzdělávání zapojit ještě více příkladů z praxe – co a jak kde fungue – i příkladů toho, co se i při dobré vůli nepovedlo.

Topolánkova Kyselá žába našla domov

04. 06. 2007, rubrika: Žabí různé

Plastiku Kyselé žáby, kterou premiér Mirek Topolánek získal za nejsexističtější výrok roku 2006, zakoupily Sociálně demokratické ženy. Jejich předsedkyně Jindřiška Maršová vysvětlila na tiskové konferenci 1.6.2007 v Lidovém domě, proč Sociálně demokratické ženy zakoupily v dražbě premiérem nevyzvednuté ocenění: „Bylo nám líto, že premiér Mirek Topolánek, který o sobě rád říká, že je správný chlap s g…, v sobě nenašel dost odvahy, aby si cenu přišel převzít. Proto jsme ji od občanského sdružení Žába na prameni koupily a předseda ODS si ocenění může kdykoliv vyzvednout.“

Žába hledá Slavíka nebo Slavici

17. 05. 2007, rubrika: Žabí různé

První kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež Líšnický slavík proběhne v sobotu 19. května od 15: hodin v líšnické základní škole.
Soutěž pořádá Žába na prameni, o.s. již třetím rokem.

Tisková zpráva - Konference k ukončení projektu RPPP

11. 02. 2007, rubrika: Žabí různé

Škola je v oblasti rovných příležitostí nezastupitelná
V oblasti genderového vzdělávání je nutný systémový přístup ze strany státu (kupříkladu vydávání jen genderově citlivých učebnic či povinný předmět o genderu na vysokých školách). Shodly/i se na tom účastnice a účastníci čtvrteční konference k ukončení projektu občanského sdružení Žába na prameni Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Doporučující usnesení v tomto duchu adresovaly/i ministerstvu školství.

Vyhlášena soutěž Zlatá divadelní žába

05. 02. 2007, rubrika: Žabí různé

Občanské sdružení Žába na prameni vyhlašuje první ročník dramatické soutěže pro veřejnost.
První informace a pravidla soutěže jsou k dispozici už dnes. Brzy se můžete těšit na nové webové stránky …

Pozvánka na konferenci k ukončení projektu RPPP

29. 01. 2007, rubrika: Žabí různé

Občanské sdružení Žába na prameni Vás srdečně zve na závěrečnou konferenci k projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP), která se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2007, od 10.hod., v budově FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1.

Den v triku