ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Konference k projektu Chytrá žába 

10. 06. 2007, rubrika: Žabí různé
 

Tomáš Pavlas, Hana Květová, Dana Radová a Martin Bradáček představili přítomným činnost sdružení Žába na prameni a projekt Chytrá žába.
O tom, jak důležitý je rozvoj dalšího profesního vzdělávání členek a členů zastupitelstva z pohledu obce s rozšířenou působností, přednášela Ing. Jana Ullrichová za město Černošice, které je partnerem projektu. Na druhém snímku je Ing. Ullrichová (vlevo) s Danou u Rabiňákovou, která konferenci moderovala.
O metodě e-learningu přednášela Monika Vodičková ze společnosti Rentel, a. s., která je dodavatelem technické části projektu.

Rozvoj obcí z pohledu Středočeského kraje – to bylo téma příspěvku Ing. Arch. Jaroslava Plzáka z odboru Regionálního rozvoje Středočeského kraje. Velmi zajímavé byly pro přítomné zejména možnosti čerpání prostředků pro obce z různých programů EU. Co je důležité pro rozvoj obce, příklady dobré praxe – tak se nazýval příspěvek Ing. Petra Holuba, starosty obce Měchenice. Jeho vystoupení vyvolalo bouřlivou diskusi, když se jako starosta a ekonom snažil činnosti obce přirovnávat k fungujícímu podniku. Připomněl ovšem, že je tu podstatný rozdíl a to, že ti, kteří obec řídí, nezacházejí s vlastním, ale se svěřeným majetkem.
Konference se zúčastnilo přes čtyřicet zastupitelů z různých obcí Středočeského kraje. Jakmile se rozběhla diskuse, bylo jasné, že je skutečně co řešit.

Diskutovalo se živě v sále, ale i během přestávek u velmi příjemného občerstvení, které připravily ženy ze sdružení Berkat. Krajové speciality připravily ženy z Afghánistánu, Čečenska, Gruzie, Arménie, Běloruska a Kazachstánu, které musely svou vlastní zemi opustit a nyní žijí v České republice. Už jen názvy jako “čabli kabab”, “adas plo” nebo “kebab tzatziky” vzbuzovaly chutě a skutečně – byla to zvláštní jídla, ale moc dobrá.
Konference ukázala, že potřeba vzdělávání v problematice řízení a rozvoje obce tu je, ale že zároveň je potřeba dát prostor pro výměnu názorů, protože stejně jako teorie je přinejmenším stejně užitečná výměna zkušeností – kde se co povedlo a kde i při dobré snaze věc zašla do slepé uličky. Také pro organizátory projektu to bylo poučením, že je potřeba dát ještě větší důraz na příklady z praxe. K tomu ale byla tato konference pořádána – ukázat, co obce potřebují a tomu projekt přizpůsobit. To, že lze okamžitě zapracovávat zpětnou vazbu do podoby vzdělávacích kurzů, umožňuje právě použití vhodné metody vzdělávání, kterou v tomto případě e-learning určitě je.
Do tohoto vzdělávacího projektu, který probíhá zatím bezplatně pro účastníky v rámci Středočeského kraje, je stále možné přihlásit se zde
PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Den v triku