ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Žáby v akci- společný projekt mladých umělkyň 

21. 02. 2008, rubrika: Žabí různé
 

První setkání
První setkání umělkyň proběhne 22.2.2008 v 17:00 hodinv Žabím salonu v Praze na Zbraslavi. Ženy do 26 let, které mají zájem se projektu zúčastnit, mohou přihlášky a dotazy posílat do 21.2. 2008 na e-mail jitka@zabanaprameni.cz.

“Žáby v akci” je nový projekt občanského sdružení Žába na prameni, finančně podpořený Slovak-Czech Women’s Fund. Projekt je určen studentkám uměleckých škol a ženám-umělkyním do 26 let. Základní myšlenkou je propojit ženy, zabývající se různými formami umění, které budou schopné společně vytvořit umělecký projekt reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů a společnosti bez předsudků.

Výsledek projektu budou po jeho skončení autorky dále prezentovat a šířit. Jedním z cílů projektu také je vyvolat diskusi na témata ženy v umění – ať už ve školách, galeriích, na divadelních festivalech či jiných akcích. Bude záležet také na tvůrčích záměrech, oborech i schopnostech účastnic, jak bude dílo vstupovat do životů a života společnosti. V rámci projektu budou vedeny k tomu, aby zvládly samy udělat PR, reklamu, rozpoutat společenskou diskusi v médiích, zajistit si pozornost, a v ideálním případě sehnat další finanční podporu.
První setkání proběhne 22.2.2008 v 17:00 hodinv Žabím salonu v Praze na Zbraslavi. Ženy do 26 let, které mají zájem se projektu zúčastnit, mohou přihlášky a dotazy posílat do 21.2. 2008 na e-mail jitka@zabanaprameni.cz.

Den v triku