ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

První setkání mladých umělkyň v Žabím salonu na Zbraslavi 

27. 02. 2008, rubrika: Žabí různé
 

V pátek 22. února v 17:00 hodin byl zahájen projekt Žáby v akci, který podporuje Slovak-Czech Women’s Fund.
Deset adeptek využilo pozvání občanského sdružení Žába na prameni v pátečním podvečeru 22. února a možná vyměnilo své rendezvous za návštěvu Žabího salonu na Zbraslavi. Přilákal je tam nový projekt Žáby v akci, určený studentkám uměleckých škol a ženám-umělkyním do 26 let. Zhruba do konce roku mají šanci společně pracovat na uměleckém díle, reflektujícím rovné příležitosti mužů a žen a společnost bez předsudků.

Jak se ukázalo, téma je nepochybně všem zúčastněným dívkám blízké. Snad proto, že mnohé z nich potkávají své „drsoně“ i mezi vyučujícími. Možná tedy brzy přibudou i další kandidáti či kandidátky na Kyselou žábu v nových oborech. Dívky však shodně odmítly reagovat podle pomatených představ novodobých bubáků o feministkách. Feminismus v jejich podání má úplně normální hranice vzájemné podpory i respektu mužů a žen.
Zaujala také další rychlá shoda. Žádná z mladých umělkyň neprosazovala druh umění, jemuž se sama věnuje. Naopak převládal pocit zkusit si něco nového, neznámého tak trochu pro vlastní radost. Anebo jinými prostředky hledat odpovědi na základní otázky o tom, kdo jsou, jaké jsou a co vlastně v životě chtějí. V prvních úvahách se nejčastěji sahalo po kameře, řeč byla o tanci, divadle, zážitkových performancích, dokumentu, animovaném filmu, výtvarném zobrazení i o různých dalších artefaktech. Však je také jedním z cílů projektu propojit různé druhy uměleckých prostředků.
Nyní se ocitly vlastně na samotném začátku cesty. Mohou si zvolit svůj název a vytvořit vlastní logo. Pomohou jim připravované semináře, v nichž poznají blíže genderovou problematiku, dostanou se k zajímavým kontaktům, ale naučí se také dělat public relations samy sobě a případně si sehnat i další finanční prostředky pro vlastní umělecké záměry. Určitě se také neobejdou bez vzájemné tolerance a schopnosti dohodnout se mezi sebou. V podstatě jsou Žáby v akci trochu neobvyklým experimentem, na němž se mohou mladé ženy hodně naučit a v ideálním případě se od něj odrazit dál. Očekáváme také, že projekt pomůže rozproudit diskusi na téma ženy v umění. Může také například vzniknou zajímavá umělecká formace, která bude spolupracovat dlouhodobě a o které ještě hodně uslyšíme. Projekt podporuje Slovak-Czech Women’s Fund.

Karel Polanský

Den v triku