ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Reakce Olgy Sommerové, 

25. 10. 2005, rubrika: Žabí různé
 

režisérky, na článek v rubrice HN – Názory dne 19. 10. 2006

S úžasem jsem si přečetla článek Matyáše Zrna, nevěřila svým očím, že v době, která se konečně snaží napravovat zmrzačené patriarchální předsudky, je v novinách vašeho formátu dáno místo člověku, který se nachází sto let za opicemi, který pravděpodobně vůbec neví, co znamená slovo feminismus a navíc chce stomiliardový schodek státního rozpočtu svalovat na občanské sdružení, které se snaží za drobný peníz vychovávat naše děti v duchu demokracie a svobody.
V době, kdy se evropské instituce snaží zcivililizovat zanedbané české myšlení konzervované čtyřicetiletým patriarchálním komunismem, a jsou ochotné na toto zvelebování naší země přispívat penězi a ideovou podporou, najde se v deníku HN místo pro muže z Občanského institutu, který, soudím podle jeho ironických invektiv, by nejraději posunul ženská práva před rok 1919, kdy Masaryk vložil do ústavy jako první na světě rovnost mužů a žen.
Svobodné šíření názorů není totéž jako dát slovo ideologovi, který se dopouští denunciace občanské společnosti a potlačování lidských (ženských) práv. Tomuto muži ujel vlak, Evropa se už nachází v jiné dimenzi než v té, ve které myslí Matyáš Zrno. Je mi to líto, Masaryk s Náprstkem se obracejí v hrobě.

Vaše Olga Somerová, feministka obdivovatelka občanského sdružení Žába na prameni a dalších statečných žen a mužů s otevřenou hlavou a srdcem

Den v triku