ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Tisková zpráva - Konference k ukončení projektu RPPP 

11. 02. 2007, rubrika: Žabí různé
 

Škola je v oblasti rovných příležitostí nezastupitelná
V oblasti genderového vzdělávání je nutný systémový přístup ze strany státu (kupříkladu vydávání jen genderově citlivých učebnic či povinný předmět o genderu na vysokých školách). Shodly/i se na tom účastnice a účastníci čtvrteční konference k ukončení projektu občanského sdružení Žába na prameni Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Doporučující usnesení v tomto duchu adresovaly/i ministerstvu školství.

Projekt představil jeho odborný asistent Jozef Miškolci „Především formou seminářů jsme se snažili vyučujícím vysvětlit, že je nutné odmítat genderové předsudky o dívčím a chlapeckém chování. Že mají sice respektovat rozdíly mezi pohlavími, ale apriorně je nepředpokládat. Že jsou nutné podpora dětí v jejich individuálních nadáních a předcházení jakékoli formy diskriminace na základě pohlaví,“ řekl mimo jiné. „Pro vyučující připravujeme příručku Genderově citlivá výchova: Kde začít? Ta bude vydána v nákladu 1700 kusů. Vyučující by mimo jiné měla inspirovat k hlubšímu přemýšlení a dalšímu sebevzdělávání,“ doplnila jej koordinátorka projektu Anna Babanová. Monika Ladmanová z Otevřené společnosti zmínila, že příručky o potřebě rovných příležitostí ve školách (jak pro úřednictvo státní správy, tak pro vyučující a studující) dlouhodobě připravuje i tato organizace, jež se „žábami“ spolupracuje.
Zástupkyně ministerstva školství Hana Frýdová se nechala slyšet, že ministerstvo se genderové problematice snaží věnovat stále více a že důležitá je samozřejmě aplikace teorie do každodenní praxe. Babanová zkušenosti z oné praxe zmínila. Řekla, že během projektu bylo nutné často vysvětlovat, že práce Žáby na prameni má smysl. „Bohužel jsme se často setkávali i s nezájmem vedení škol či vyučujících,“ řekla. Bariéry se částečně podařilo prolomit. Důkazem je mimo jiné to, že na konferenci promluvilo několik učitelek, jež si semináře Žáby na prameni velmi pochvalovaly a zdůraznily, že jim v jejich práci hodně pomohly.
Redaktor Genderové informační tiskové agentury (gitA) Martin Jára hovořil o tom, proč je vhodné vpustit gender do médií. Podle jeho slov někteří novináři a některé novinářky mají „příznaky vztekliny“ jen co toto slovo uslyší. Podle jeho názoru ale gender není nebezpečný, jen málo poznaný, dvoupohlavní, „tvor“ (nezná ho ani program Windows, který genderový opravuje na generový). Tamara Nováková z gitY řekla, že dostat gender do médií je podle ní těžké především proto, že ve světě, v němž žijeme, existuje několik daností. A v momentě, když se „narušují“, nastupuje nejistota. Z té podle Novákové často vychází i například ironizace tématu. Překážkou bývá i nepochopení (gender – rod – je často zaměňován s feminismem) či zásahy vedení redakcí. Nadějí však je, že mnoho novinářů a novinářek o genderu psát chce, jen neví jak. Tam gitA může hodně pomoci.
Europoslankyně Věra Flasarová začala „od Adama“ – od výchovy doma. Řekla, že kdyby matky a otcové pojali výchovu podobně, jak se o to snaží kupříkladu jedna ze zakladatelek Žáby na prameni a zastupitelka středočeské obce Líšnice Dana Radová, která vede své syny k tomu, aby je „jejich partnerky nemusely reklamovat“, vše by bylo jednodušší. Dalším krokem je podle Flasarové právě škola. „Kdyby škola fungovala tak, aby se k dětem od nejútlejšího věku dostávaly přirozenou cestou informace o významu rovných příležitostí pro všechny, o historii feminismu, jeho významu pro lidskou důstojnost a o významu lidské důstojnosti vůbec, nemuseli bychom v Roce rovných příležitostí sledovat například parlamentní frašku, nehodnou budoucí předsednické země EU, kolem legitimnosti MDŽ,“ řekla. Flasarová též zdůraznila potřebu vzdělávání žen – zmínila v této souvislosti zprávu o diskriminaci mladých žen a dívek, kterou nedávno schválil Evropský parlament.

Andrea Cerqueirová

Autorka je interní redaktorkou gitY (Genderové informační tiskové agentury).

Den v triku